ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូអនុវិទ្យាល័យ

កម្មវិធី​សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី​ត្រូវការ​ស្វែងរក​គ្រូបង្រៀន​ដែល​កំពុង​បង្រៀន​ ​(​តែងតាំងស៊ប់​)​ ​និង​គ្រូ​ដែល​ទើប​បញ្ចប់​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​ ​(​NIE​)​ ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​សម្រាប់​មុខវិជ្ជា​ ​និង​តាម​សាលារៀន​ដូច​មាន​រៀបរាប់​ខាងក្រោម​៖​

បញ្ជាក់៖ បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទាញយកពាក្យស្នើសុំ៖ http://bit.ly/teacherapplicationform

Comments
Job Category: កីឡា គណិតវិទ្យា
Job Type: Full Time
Job Location: វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ វិទ្យាល័យជា​ ព្រែកអញ្ចាញ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg . All files size must be below 10mb.