ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឯកសារបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ

       រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុមហ៊ុន Meta និងអង្គការ ខេប បានសហការគ្នាដើម្បីសម្ពោធដាក់ឱ្យ Readsss more

Announcement: International Conference on Autonomous Schools: Creating a New Generation of Schools for SE Asia and Beyond

We are delighted to invite you to the International Conference on Autonomous Schools, which will be held on September 28-29 2023 at the Sokha Hotel in Phnom Penh. This conference aims to explore and discuss the transformative concept of autonomous schools as a crucial element in the ongoing pursuit Readsss more

ដំណើរការបើកសម្រង់ដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រសម្រាប់គ្រូ សិស្ស និង រៀបចំសាលប្រជុំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅវេលាម៉ោង៨ព្រឹក កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ Readsss more

Job Announcement for Chinese & Korean Teachers

New Generation School Job Announcement for Full Time (20 hours per week) Highly Qualified Chinese & Korean Teachers Kampuchea Action to Promote Education is a local organization working closely with the Ministry of Education, Youth and Sports and the Franks Family Foundation (FFF) to i Readsss more

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាពីអនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃសាលារៀន

ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាសាលារៀនជំនាន់ថ្ម Readsss more

ជ្រើសរើស គិលានុបដ្ឋាក គិលានុបដ្ឋាយិកា

អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា គឺជាអង្គការក្នុងស្រុកមួយដែលសហការជាដៃគូជិតស្និទ្ធជាមួយ ក្រសួងអ Readsss more

កិច្ចប្រជុំ​អង្គ​វិបស្សនា កម្មវិធី​សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី ស្ដីពី ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈមសម្រាប់អនាគត

កំពង់ចាម៖ កិច្ចប្រជុំ​អង្គ​វិបស្សនា កម្មវិធី​សាលារៀន​ជំនាន់ថ្មី ស្ដីពី ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​សម្រាប Readsss more

Capus បើកទ្វារ

ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសដែលមានអនុភាពនិងសេរីភាពក្នុងការកសាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ប្លក, រូបភាពគឺឥតគិត Readsss more

ហ្គេមអតីតសិស្សប្រចាំឆ្នាំ

ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសដែលមានអនុភាពនិងសេរីភាពក្នុងការកសាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ប្លក, រូបភាពគឺឥតគិត Readsss more