សិក្ខាសាលាសម្រាប់គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ ដើម្បីសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលាមូលដ្ឋាន

គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីដែលប្រតិបត្តិដោយអង្គការខេបបានរៀបចំជាសិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលដែលជា គ្រ Read more

ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២២ (លើកទី២)

ថ្ងៃបីកើត ខែកត្តិក ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទីម្ភៃប្រាំពីរ ខែតុលា ឆ្នាំពីរពាន់ម្ភៃ ពីរ កម្មវិ Read more

ក្លឹបភាពយន្ត

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីដំណើរការក្លឹបភាពយន្ត ផលិតដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមទាញយកនៅទីនេះ ក្លឹបភាពយន្ត.pdf

កិច្ចប្រជុំ​អង្គ​វិបស្សនា កម្មវិធី​សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី ស្ដីពី ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈមសម្រាប់អនាគត

កំពង់ចាម៖ កិច្ចប្រជុំ​អង្គ​វិបស្សនា កម្មវិធី​សាលារៀន​ជំនាន់ថ្មី ស្ដីពី ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​សម្រាប Read more

Capus បើកទ្វារ

ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសដែលមានអនុភាពនិងសេរីភាពក្នុងការកសាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ប្លក, រូបភាពគឺឥតគិត Read more