ការស្នើកម្មវិធីសម្រាប់ The Bright Group

ប្រវត្តិដើម

ដំណើរបច្ចុប្បន្នគឺជាការតាមដានពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូពីបុគ្គលិក KAPE-NGS ទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្តាល BFITS នៅទីក្រុងបាងកក ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២។ គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលនោះ គឺដើម្បីស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈនៃការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាប្រើប្រាស់ដោយ BFITS នៅក្នុងសាលាថៃដែលបានជ្រើសរើស។ KAPE បានដឹងអំពីកម្មវិធី BFITS ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកអប់រំកម្ពុជាទៅកាន់ខេត្ត Buriram ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ KAPE ចាប់អារម្មណ៍កម្មវិធី BFITS ដោយហេតុផលពីរយ៉ាង៖

១) លទ្ធភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូជាមួយបណ្តាញសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអប់រំ STEM

២) លទ្ធភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗនេះ ដើម្បីពង្រីកសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទៅកាន់ប្រទេសឡាវ។ ក្រុមមកពី BFITS បានយល់ព្រមទៅទស្សនាកម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មីនៅភ្នំពេញនៅសាលាវិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ  ដែលជាសាលាចាស់ជាងគេនៅកម្ពុជា និងជាដើមទំព័រ NGS ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេស កម្មវិធីសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចត្រូវបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម៖

អ្នកចូលរួម:

មកពីអង្គការខេប:

លោក សៅ វណ្ណា នាយកប្រតិបត្តិអង្គការខេប

លោក ហ៊ិន ស៊ីមហួន នាយករង ប្រតិបត្តិអង្គការខេប

លោក អ៊ុល រុន ប្រធានប្រតិបត្តិកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

លោក ផាន់ ប៊ុនណាត អ្នកសម្របសម្រួលការវាយតម្លៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

លោក ឃឺត ប្រ៊ីដែនប៊ឺក ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់

លោក ប៊ាន ចាន់នី ប្រធានសម្របសម្រួលកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីផ្នែកមធ្យមសិក្សា

លោក ស្ទែន កុលវ៉ាស្គី ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

លោក អ៊ាង ពិសី ប្រធានសម្របសម្រួលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់កម្មវិធីជំនាន់ថ្មី

មកពី Franks Family Foundation (to be confirmed):

អ្នកស្រី Vanhlee Lattana, ប្រធានគ្រប់គ្រង PDR NGS មកពីប្រទេសឡាវ

មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិៈ

លោក សម កំសាន្ត នាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

លោក ហួត ស៊ាងហៃ នាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

អ្នកស្រី ទូច រចនា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

មកពី BFITS:

Khun Pornthip Asadathorn (President & CEO)

Khun Namtip (Sales Director)

Nicholas Newell (Managing Director)

 

Comments