កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ

ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៨ៈ០០ព្រឹក កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីព«​កិច្ចប Read more

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីប្រព័ន្ធរំលឹកជាមុន សម្រាប់សាលាជំនាន់ថ្មីអរញ្ញរង្សី និងព្រះអង្គឌួង

#សៀមរាប កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់១៧ ខែមករា ឆ្ Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានរយៈពេល១០ថ្ងៃសម្រាប់គ្រូបង្រៀនថ្មី

ព្រៃវែងថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមូលដ្ឋាន១០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

#NGSProgram    

ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឯកសារបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ

       រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុមហ៊ុន Meta និងអង្គការ ខេប បានសហការគ្នាដើម្បីសម្ពោធដាក់ឱ្យ Read more

សន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសាលារៀនស្វយ័ត ជាគន្លឹះដើម្បីកំណែទម្រង់ការអប់រំ

សន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសាលារៀនស្វយ័ត ជាគន្លឹះដើម្បីកំណែទម្រង់ការអប់រំ រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ Read more

សិក្ខាសាលាស្ដីពី កម្មវិធី M-Learning និង បណ្ណាល័យសតវត្សរ៍ទី២១

វិទ្យាល័យព្រែកលៀប៖   នៅថ្ងៃទី២៦ និងទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស Read more

ដំណើរការបើកសម្រង់ដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រសម្រាប់គ្រូ សិស្ស និង រៀបចំសាលប្រជុំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅវេលាម៉ោង៨ព្រឹក កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ Read more

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី Observic សម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំប្រើប្រាស់ទម្រង់មួយឈ្មោះថា Observic សម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីកម្រិតវិទ្យាល Read more

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ

នាថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ​ឆ្នាំ ២០២៣ នៅសាលប្រជុំនៅសាលប្រជុំ វិទ្យាល័យជំនាន់ថ្មី ព្រែកលៀប រាជធានីភ្នំពេញ កម្មវិធី Read more